Warning: Undefined variable $options in /home/vhosts/johanjoostvandaalen.nl/subdomains/dewestfries/httpdocs/wp-content/plugins/delucks-seo/modules/basic/metadata/module.class.php on line 915
Belastingen Archieven - de Westfries

de Westfries

Van Tessel tot Westfriesland – Cultureel & Historisch

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Belastingen

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of…

Betalen, kwijtschelding en teruggave gemeente Koggenland

Automatische incasso, machtiging U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit heet een machtiging. U hebt hier dus geen omkijken…

Hondenbelasting gemeente Koggenland

Voor het houden van één of meerdere honden moet u hondenbelasting betalen. U meldt uw hond(en) bij ons aan voor hondenbelasting. In geval van verhuizing, overlijden en (ver)koop meldt u uw hond(en) bij ons af voor hondenbelasting. Meldt uw hond(en)…

Forenzenbelasting gemeente Koggenland

Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen, die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben en meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit kan een gewone…

Rioolheffing gemeente Koggenland

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op…

Afvalstoffenheffing gemeente Koggenland

Wanneer u gebruik maakt van een woning waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan bent u belastingplichtig, als gebruiker betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht…

Gang van zaken De WOZ-waarde bepalen

WOZ-waardeUkunt via het gemeentelijk WOZ-portaal de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien. Hier kunt u digitaal bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). WOZ-portaal voor inwoners     WOZ-portaal voor bedrijven Online taxatieverslag of…