Warning: Undefined variable $options in /home/vhosts/johanjoostvandaalen.nl/subdomains/dewestfries/httpdocs/wp-content/plugins/delucks-seo/modules/basic/metadata/module.class.php on line 915
Stedebroec Archieven - Ons Frisia

Ons Frisia

Van Tessel en Westfriesland tot Noord-Friesland – Cultureel & Historisch

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Stedebroec

SED gemeenten planten geldboom

Woensdag 25 januari bezochten de wethouders Krijger, Visser en Hoogervorst van de gemeenten StedeBroec, Drechterland en Enkhuizen samen Enjoy Kledingcafé in Praktijkschool Westfriesland. Zij overhandigden daar de eerste Geldkranten aan Astril de Bruyn, docent en begeleidster van de kinderen met…

Gemeente past Wet Bibob ook toe bij vastgoedtransacties

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben alle drie nieuwe beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob vastgesteld. Sinds 2019 past de gemeente consequent de Bibob-toets toe bij aanvragen voor Alcoholwetvergunningen….

Drechterland Enkhuizen Stedebroec

Leefgeldregeling per 1 april gestart

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben hun handen ineengeslagen om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze vluchtelingen hebben vaak geen beschikking meer tot hun financiële middelen. De Rijksoverheid heeft daarom een leefgeldregeling aangekondigd. Vooruitlopend hierop hebben…

Drechterland Enkhuizen Stedebroec

Eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd

De SED-gemeenten zijn gestart met de opvang van de eerste groep van dertig vluchtelingen uit Oekraïne. Eerder vond een aantal vluchtelingen zelf al de weg naar onze gemeenten. De mensen die nu aankomen zijn eerst opgevangen in Amsterdam waar de…