Ons Frisia

Van Tessel en Westfriesland tot Noord-Friesland – Cultureel & Historisch

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Maand: maart 2017

Beheersing aardappelmoeheid groot probleem voor aardappeltelers

Koggenland is een plattelandsgemeente met ook veel akkerbouwers binnen de gemeentelijke grenzen. Nu is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit tot de conclusie gekomen dat in zetmeelaardappelgebieden in Nederland een toegenomen virulentie waargenomen is van populaties van Globodera pallida (Pa). Dat…

Verhuizing doorgeven aan de gemeente Koggenland

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat…

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of…

Betalen, kwijtschelding en teruggave gemeente Koggenland

Automatische incasso, machtiging U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit heet een machtiging. U hebt hier dus geen omkijken…

Hondenbelasting gemeente Koggenland

Voor het houden van één of meerdere honden moet u hondenbelasting betalen. U meldt uw hond(en) bij ons aan voor hondenbelasting. In geval van verhuizing, overlijden en (ver)koop meldt u uw hond(en) bij ons af voor hondenbelasting. Meldt uw hond(en)…

Forenzenbelasting gemeente Koggenland

Onder de naam forensenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen, die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben en meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit kan een gewone…

Rioolheffing gemeente Koggenland

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op…

Afvalstoffenheffing gemeente Koggenland

Wanneer u gebruik maakt van een woning waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan bent u belastingplichtig, als gebruiker betaalt u afvalstoffenheffing. U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht…

Gang van zaken De WOZ-waarde bepalen

WOZ-waardeUkunt via het gemeentelijk WOZ-portaal de taxatie- en aanslaggegevens van uw woning inzien. Hier kunt u digitaal bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). WOZ-portaal voor inwoners     WOZ-portaal voor bedrijven Online taxatieverslag of…

Nationale Actiedag 555 gestart

Vandaag is de Nationale Actiedag “Help Slachtoffers Hongersnood”. De hele dag komen diverse artiesten en BN’ers langs om op te treden of om in het belpanel plaats te nemen. De actie is vanmorgen om 5.55 gestart op NPO Radio 2…