Ons Frisia

Van Tessel en Westfriesland tot Noord-Friesland – Cultureel & Historisch

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Maand: februari 2022

Hollands Kroon

Nieuwe stemhulp in Hollands Kroon

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die de nieuwe raadsleden van Hollands Kroon maken. Op wie gaat u stemmen?  Elke verkiezing zijn er stemhulpen met vragenlijsten. Deze…

Schagen

10 starterswoningen aan Dergmeerweg in Warmenhuizen

Het College van B & W heeft onlangs besloten in principe medewerking te verlenen aan een conceptaanvraag voor het wijzigen van de bestemming voor de locatie Dergmeerweg 56 in Warmenhuizen van “bedrijf” naar “wonen”. Dit is op de locatie van…

Afschaffing verhuurderheffing levert Schagen 60 extra sociale huurwoningen op

De afspraken die gemeente Schagen, Wooncompagnie en Huurdersbelangenvereniging De Onderste Steen hebben gesloten over de bouw van 60 extra woningen worden per brief naar de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestuurd. Partijen hebben lang gepleit voor de afschaffing van…

Nieuwe mijlpaal project Rode Kool in Sint Maarten

De gemeenteraad van Schagen heeft op 17 februari het gewijzigde bestemmingsplan Rode Kool vastgesteld. Daarmee is voor Sint Maarten een mijlpaal behaald . De Rode Kool wordt ontwikkeld door ontwikkelaar De Nijs uit Warmenhuizen. Door veranderingen in de woonbehoeften heeft…

Krijgt Sociaal-Cultureel Centrum De Brink uw stem?

De Rabobank heeft weer een prachtige actie uitgeschreven met als doel maatschappelijke gebouwen te verduurzamen. Een actie waar De Brink vol enthousiasme op heeft ingeschreven en….wij zijn geselecteerd om mee te dingen! Wanneer wij de uiteindelijke winnaar zouden mogen worden,…