Frisia

Van Tessel en Westfriesland tot Noord-Friesland – Cultureel & Historisch

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Den Burg- Marsweg Zuid
Texel

Plan flexwoningen Den Burg- Marsweg Zuid ligt ter inzage

Het college van B & W heeft besloten het ontwerp uitwerkingsplan ‘Den Burg – Marsweg Zuid’ ter inzage te leggen. Op 14 december 2022 is de stedenbouwkundige schets en de grondexploitatie door de raad vastgesteld. Nu volgt de volgende stap om te komen tot realisatie van 120 flexwoningen voor 40 jaar in het sociale- en middeldure huursegment. Het uitwerkingsplan ligt vanaf 13 maart tot en met 24 april 2023 ter inzage. Gedurende deze zes weken kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Bekijk het uitwerkingsplan Den Burg, Marsweg-Zuid (pdf) en informatie over hoe u een zienswijze indient op www.texel.nl/bestemmingsplannen.

Na het raadsbesluit van 14 december 2022 heeft de gemeente samen met RaboSmartBuilds en Woontij het woningbouwproject verder uitgewerkt. Met een mix van seniorenbungalows, starterswoningen en eengezinswoningen worden 70 middeldure huur- en 50 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Betrekken van inwoners, inloopbijeenkomst 4 april 2023

In het voortraject is met een aantal omwonenden gesproken en er is op 1 november 2022 een inloopbijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. In de verdere planontwikkeling is op basis van deze gesprekken en reacties een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de situering van een aantal nieuwe woningen nabij bestaande woningen aan de Middelton en de tussenliggende waterpartij aangepast. Op 4 april wordt opnieuw een inloopbijeenkomst georganiseerd waar geïnteresseerden en belanghebbenden nader geïnformeerd worden over de volgende stappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *